ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, alkottuk meg adatkezelési tájékoztatónkat ügyfeleink részére.

Az adatkezelési tájékoztató az egyéni árajánlatok, szerződések és a számlázás során keletkező adatok kezeléséről intézkedik.

Az Ön által megadott adatok kezelője az Enter Team Kft. (2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1., info@enterteam.hu, 06-27-816-113) adatvédelmi tisztségviselője Tóth Katalin (2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1., 06-70-411-31-72, toth.kata@enteteam.hu)

Az Ön által megadott kezelt adatok (név, cím, telefonszám, email cím) az ajánlatok célba juttatásához szükséges. A megrendelt munka szerződés szerinti beazonosíthatósága, majd a teljesítés utáni számla kiállítása céljából kerülnek be adatbázisunkba. Az adatok megadása az Ön hozzájárulásán alapszik és Ön önkéntes adatszolgáltatás a forrása.

Az Ön által megadott adatokat, elfogadott ajánlat, szerződés majd számlázás után a garanciális idő alatt, azaz szállítástól számított 2 naptári évig őrizzük meg. Amennyiben Ön nem járul hozzá az adatok ezidő alatti tárolásához, kérjük, a fent megjelölt elérhetőségeken jelezze nekünk. Az adatok törlésének ideje a bejelentéstől számított 2 munkanap.

Ön bármikor kérvényezheti a nálunk tárolt adataiba a betekitést. A fenti elérhetőségünkön lépjen velünk kapcsolatba, és mi 2 munkanap alatt részletes tájékoztatást nyújtunk írásban.

Az Ön adatai kezelése során nem történik profilalkotás.

Az Ön adatai kezelése során automatikus döntéshozatali rendszer működik, melyhez az Ön előzetes beleegyezése nem szükséges. A megrendelési szerződést követően, a kiszállítás fázisában, beszerelő csoportunk számára átadásra kerülnek az Ön elérhetőségi adatai, hogy a megrendelt termékeket célba tudjuk juttatni.

Amennyiben Ön nem járul hozzá az automatikus döntéshozatalhoz, kérjük, megrendeléskor jelezze felénk. Ebben az esetben sem a szállítást, sem a termékek beépítését nem tudjuk vállalni.

Az Ön adatait email szolgálató rendszerünkön továbbítjuk (Gmail szolgáltató GDPR megfelelőségéről ezen a linken tájékozódhat: https://cloud.google.com/security/gdpr/).

Az Ön adatait belső nyilvántartó szoftverünkben, a Symbolban tároljuk. Az Ön adatait szerverünkön elektronikus formában jogosultságkezeléssel és jelszavas védelemmel biztosítjuk. Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a saját tulajdonában lévő vállalati szerveren tárolja a telephelyén (2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.)

Az Ön adatait a számlázz.hu program oldalon is – törvényi megfelelőség biztosítása érdekében megadjuk. A számlázz.hu adatvédelmi szabályzatáról itt tájékozódhat: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Az Ön adatait csak az Enter Team Kft. kezeli, harmadik személynek nem adjuk ki.

Az Ön által megadott adatokhoz csak és kizárólag a munkatársaink férnek hozzá tervezési, beszerzési, szerelési és beépítési feladataik ellátása érdekében.

Az Ön jogai:

  • hozzáférhet, kikérheti az Önről nálunk tárolt adatokat,,
  • panaszt nyújthat be
  • bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, ezáltal kérheti személyes adatainak törlését azokra az adatokra vonatkozólag, amelyek nem a törvényi megfelelés céljából vannak kezelve és tárolva,
  • tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről,,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését
  • jogorvoslatért fordulhat a NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

Az Ön személyes adatainak kezeléséhez Ön automatikusan hozzájárul, mikor árajánlatot kér tőlünk, megrendelést ad le és a kész bútorait, gépeit beépítésre kiszállítattja velünk.

Amennyiben Ön adatai kezelésével nem ért egyet, nem áll módunkban Önnek ajánlatot adni, Önnel szerződést kötni, illetve Önnek kész bútort kiszállítani.

Dunakeszi, 2018. Május 10.

 

Horváth Attila

ügyvezető

horvath.attila@enterteam.hu

Mobil: +36 20 933 04 65